Haberler

Mehter Yazıları

İBB Orkestralar

Mehter Takımı Konserleri
İBB Orkestralar Müdürlüğü

Mehter

Resim & Videolar

Etkinlikler

Bu Ayın
TARİH
RESİM
KONSER YERİ
KONUM & ETKİNLİK
03/03/2018 Saat 16:00
Mehter Etkinlikler
Afyon Karahisarlılar Derneği
Mehter
04/03/2018 Saat 09:30
Mehter Etkinlikler
Gaziler Derneği
Mehter
10/03/2018 Saat 14:00
Mehter Etkinlikler
Kur'an Sünnet Müceddid Vakfı
Mehter
10/03/2018 Saat 15:00
Mehter Etkinlikler
Gençlik Müdürlüğü
Mehter
10/03/2018 Saat 21:00
Mehter Etkinlikler
Tokat Reşadiye Derneği
Mehter
12/03/2018 Saat 10:30
Mehter Etkinlikler
Gaziosmanpaşa Belediğyesi
Mehter Konuma Bakın
12/03/2018 Saat 20:00
Mehter Etkinlikler
Esenler Dr.Kadir Topbaş Kültür Merkezi
Mehter Konuma Bakın
14/03/2018 Saat 09:00
Mehter Etkinlikler
Sağlık Bilge Üniversitesi
Mehter
14/03/2018 Saat 14:30
Mehter Etkinlikler
Muallim Cevdet İlkokulu
Mehter
15/03/2018
Mehter Etkinlikler
Fatih Ortaokulu
Mehter
16/03/2018 Saat 14:30
Mehter Etkinlikler
Fatihin Nesli
Mehter
17/03/2018 Saat 20:00
Mehter Etkinlikler
Fatih Gençlik Derneği
Mehter
18/03/2018 Saat 18:00
Mehter Etkinlikler
Hafik Cınarlı Köyü Derneği
Mehter
19/03/2018 Saat 11:00
Mehter Etkinlikler
Hüseyin Ayaz Ortaokulu
Mehter
19/03/2018
Mehter Etkinlikler
Şile Belediye Başkanlığı
Mehter Konuma Bakın
19/03/2018 Saat 11:00
Mehter Etkinlikler
Ataşehir Remzi Bayraktar Meslek Lisesi
Mehter
21/03/2018
Mehter Etkinlikler
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Mehter Konuma Bakın

Mehter

Şefimiz

Mehter

"Türkler milattan önce orduda takım halinde müzik aletleri çaldırırlardı. 8.yy.da yazılmış ve yazılı ilk Türk belgesi olan Orhun Kitabeleri Mehter'in atası olarak kabul edilen Tuğ Takımı'ndan bahseder. Kaşgarlı Mahmut'un 11.yy.da yazdığı Divan-ı Lugat-it Türk Hakan'ın huzurunda nevbet vurulduğunu anlatır. Türklerin diğer dünya milletlerinden gerek anlam ve önem gerekse müzik yönünden tamamen ayrı özelliklere sahip bir müzik topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluğa "Mehterhan" yaptığı müziğe de "Mehter Müziği" denir."

"Bulut kükredi vurdu nevbet tuğ Şimşek çaktı çekti hakan tuğ'unu"

diyen Türkler İç Asya'dan Anadolu'ya geleneklerini taşımışlar egemenlik simgesi davul bayrak ve tuğ töresi Türkler aracılığıyla tüm İslam alemine yayılmıştır. Karahanlılardan Selçuklulara İlhanlılardan Memlüklere ve Osmanlılara nevbet geleneği hep devam etmiştir.

Kayı boyundan Osman Bey'e Anadolu Selçuklu Hükümdarı tarafından bağımsızlık fermanıyla beraber hakimiyet sembolü olarak tuğ ve davul yollanmıştır.

Mehteri hürmetten ayakta dinleyen Osman Gazi kıtalara hükmedecek bir İmparatorluğun ve çok daha köklü bir mehter geleneğinin temelini atmıştır.

Mehter müziğininin önemini ve etksini ortaya çıkaran en önemli yer savaş alanlarıdır. Kale kuşatmasında, meydan muharebelerinde ve deniz savaşlarında düşmana hücum edilirken mehter çalınarak askerler şevke getirilir,düşmanın morali bozulurdu.

Avrupa'nın önemli bestecileri Mozart ,Beethoven ve daha niceleri mehterin müziğinden etkilenerek besteler yapmışlar ve bu besteler 18 yy.da Avrupa'da yeni bir müzik türü doğmasına sebep olmuş bu müziğe de “Alaturka” adı verilmiştir.

Osmanlılar döneminde hemen hemen tüm Padişahlar’ca savaşlarda kullanılmış olan Mehter ,II.Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'yla birlikte kapatılmıştır. Mehter'in kapatılmasından sonra Avrupadakilere benzer bandolar kurulmuş, 1831'de Mızıka-ı Hümayun Okulu açılarak Mehter 80 yıllık bir sessizliğe büründürülmüştür.

Daha sonra Yazar Celal Esat Arseven ve Askeri Müze Müdürü Ahmet Muhtar Paşa'nın çabaları ile 1914 yılında yeniden Askeri Müze'de çalmaya başlayan Mehter I.Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından (1917) Ordu birliklerinde kısa soluklu da olsa yeniden kurulmuştur. 1914'de kurulan Askeri Müze Mehteri 1935 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Zekai Apaydın tarafından aslına uygun olmadığı sebebi ile kapatılmıştır. Bugünkü Mehter ise Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine yapılan sistemli bir araştırma ile Askeri Müze kapsamında 1953 yılında altı katlı olarak kurulmuş 1968 yılında 9 katlı hale getirilmiştir.

Dünya askeri tarihinin bu ilk bandosu , geçmiş dönem Türk müziğinin coşkulu ritimlerini de bugüne taşımaktadır.

Askeri müzik tarihinin başlangıcı ve dünya askeri bandolarının temel taşı olarak kabul edilen Mehter;

2005 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi kültürel faaliyetleri içersinde,lokal olarak hizmet vermeye başlamış ve 2007 yılında kurumsallaşarak ,52 kişilik bir ekiple(5 kat) ; İstanbul’da , Yurt içinde ve Yurt dışında verdiği konserlerle ülkemizin ve tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmektedir.

Mehter, varlığını ve etkili gücünü asırlar sonra bugün de sürdürmekte olup Türk toplumunun gönlündeki sıcak ve coskulu yerini korumaktadır.

Tarihi kültür mirasımız olan Mehter’in Gelecek nesillere özünü bozmadan ulaştırılması temel hedefimizdir.

İBB Orkestralar Müdürlüğüne Mesajını İlet !